Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC..

Địa chỉ: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/Bà Vũ Đức Hoằng Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503821539 DĐ: 0912686275 – Email: thlienhoa1@gmail.com