Thông báo nhà trường

Màu xanh nơi trường Tiểu học Liên Hòa

Năm học 2015-2016 theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục và các cấp lãnh đạo, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể phụ huynh học sinh quyết tâm để trường Tiểu học Liên Hòa…